+385 (0)1 6539 582

+385 (0)1 6539 583

+385 (0)1 6539 581

8:00-16:00

Elektrotehnički projekti

Elektrotehnički projekti

Izrađujemo sve vrste elektrotehničkih projekata, uključujući:

  • elektroenergetsko napajanje
  • gromobranska instalacija
  • telekomunikacijske instalacije
  • vatrodojava
  • izmještanje postojećih instalacija HEP-a i HT-a.
  • trafostanice za napajanje većih objekata

 

Sigurnost osoba uvelike ovisi o pravilno dimenzioniranoj elektrotehničkoj instalaciji koja je ujedno i preduvjet za njeno sigurno korištenje. Pomoću naših stalnih vanjskih suradnika jamčimo punu kvalitetu izrade navedenih projekata.

Related Works

Back to Top