+385 (0)1 6539 582

+385 (0)1 6539 583

+385 (0)1 6539 581

8:00-16:00

Građevinska fizika

Građevinska fizika

Građevinska fizika

Građevinska fizika se sastoji od:

  • Projekta racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite u zgradama

Izrađuje se za građevine koje se griju na temperaturi višoj od 12°C

  • Elaborata zaštite od buke u zgradama

Izrađuje se za sve sredine u kojima ljudi borave

Related Works

Back to Top