+385 (0)1 6539 582

+385 (0)1 6539 583

+385 (0)1 6539 581

8:00-16:00

Legalizacija objekata

Legalizacija objekata

Nudimo vam brzu i povoljnu izradu projekata za legalizaciju vašeg objekta. Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih objekata a s time u vezi i uvesti red u prostorno uređenje države.  Nezakonito izgrađena zgrada (nelegalna zgrada, nelegalni objekt) je: zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno – protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011),. Na zgradi trebaju biti izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže. Osim zgrada, ovim Zakonom ozakonjuju se i građevine u funkciji zgrade (silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druge građevine) te se ozakonjuje zajedno sa zgradom.

Related Works

Back to Top